Her er du: Vaksdal bibliotek > Aktuelt > Ukategorisert > Viktig status for utlånsautomat Vaksdal filial

Viktig status for utlånsautomat Vaksdal filial

AKTUELTpublisert 14.11.2023
VIKTIG STATUS FOR UTLÅNSAUTOMAT PÅ VAKSDAL FILIAL
Utlånsautomaten på Vaksdal filial må skiftast ut og det kjem ny.
Det er ikkje sikkert at me får til ny automat før jul.
Låning av bøker skjer difor midlertidig ved å skrive seg opp på liste.
Meirope bibliotek er tilgjengeleg som vanleg. Og det er bibliotekar tilstades kvar måndag.
Beklagar ulempa og håpar me sjåast på biblioteket. Helsing biblioteksjefen
Share This