Lokalhistorie

Digitale kjelder

nettstaden til Vaksdal historielag finn du eit breitt utval av lokalhistorisk materiale som bygdebøker, foto osb.

Søk etter bilete og lokalhistorisk materiale i bibliotek og museum:

Søket gjev i hovudsak treff  frå Nasjonalbiblioteket og Universitetsmusea sine samlingar, kulturminnebilete frå Riksantikvaren og lokale biletsamlingar frå bibliotek i Hordaland.