Her er du: Vaksdal bibliotek > Tilgjengelegheitserklæring

Tilgjengelegheitserklæring

God kommunikasjon, klart språk og universell utforming er viktig i våre digitale kanalar. Innhaldet på nettsida vår skal være mogleg å bruke og forstå av alle.

Kva gjeld denne erklæringa for?

Denne tilgjengelegheitserklæringa gjeld for nettsida til Vaksdal folkebibliotek.

Kven er ansvarleg for nettstaden?

VAKSDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 821 967. 

Vaksdal folkebibliotek har systemansvar for vaksdalbibliotek.no og skal i tillegg til å halde nettstaden oppdatert:

Vi følgjer standarden «Retningslinjer for universell utforming av nettinnhald (WCAG) 2.1.

Trykk her for å sjå meir om WCAG 2.1-standarden på digitaliseringsdirektoratet sine nettsider.

Kvalitetsarbeidet og utviklingsarbeidet går føre seg i samarbeid med vår tekniske leverandør Mediebruket:

Nettsider og digitale løsninger – Mediebruket

Slik jobbar vi med nettsida vår

Universell utforming, klarspråk og tilgjengelegheit er sentralt i arbeidet med nettsida vår.

Vi jobbar vidare med innhaldet på nettsida med mål om at alt innhald skal vere best mogleg universelt utforma.

Vi skal mellom anna:

Status for samsvar med krav

Nettstaden, Vaksdalbibliotek.no er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt (WCAG 2.1 nivå AA.).

Å vere delvis i samsvar, betyr at det er brot på 5 av 47 krav i regelverket.

Vi jobbar no med å utbetre desse med mål om å vere heilt i samsvar med regelverket.

Les heile erklæringa her: Tilgjengelegheitserklæring for nettstad | uustatus

Gi oss tilbakemelding!

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller går du glipp av innhald fordi nettsidene ikke er godt nok universelt utforma?

Ta kontakt med biblioteksjef Maren Johanne Børdahl på e-post eller telefon: maren.johanne.bordahl@vaksdal.kommune.no/45376719

Share This