Biblioteka er stengde grunna koronaviruset

Aktuelt   

Som eit tiltak for å unngå smitte vert dei to biblioteka i kommunen stengde med verknad frå 12. mars. Dette gjeld også det meiropne biblioteket på Vaksdal. Biblioteka er stengde inntil vidare.
Du kan fortsatt ta kontakt med oss på epost, telefon og på facebook-siden vår.