Aviser og tidsskrift

Tenesta heiter PressReader og gir deg nye aviser og tidsskrift i komplett digital utgåve. Du kan lese på nettbrett, smarttelefon eller datamaskin.

PressReader

Når du bruker biblioteket sitt nettverk kjem du rett inn i tenesta frå http://www.pressreader.com/.

Vel mellom over 5000 aviser og tidsskrift frå meir enn 120 land på 60 ulike språk. Du finn også nokre norske publikasjonar her.

Du òg laste ned aviser og tidsskrift i inntil 72 timar etter at du har vore logga på PressReader i biblioteket.

Her kan du laste ned ei brukarrettleiing (pdf)

Her finn du ei enkel brukarrettleiing på fleire språk:
http://blog.pressreader.com/use-pressreader/

Her finn du filmar med rettleiing på engelsk:
http://blog.pressreader.com/business/2015/02/13/pressreader-help-videos/