Inspirerande møteplass

Inspirerande møteplass

Aktuelt   

Skrivekurs, litteraturtreff, slektsforskning og sjakkturneringar, Vaksdal bibliotek er ein inspirerande møteplass for litteraturinteresserte og andre.

Vi samarbeider ofte med andre lag om organisasjonar i kommunen og kurs og arrangement, som til dømes Vaksdal kulturskule og Vaksdal historielag. I ei årrekkje har vi fått støtte frå Fritt Ord til å arrangere forfattartreff i biblioteket på Dale.